Partner & Förderer

FÖRDERER

Kulturamt der Stadt Köln
Kulturamt der Stadt Köln
Film- und Medienstiftung NRW

MEDIENPARTNER

choices - Kultur. Kino. Köln.
trailer - Kultur. Kino. Ruhr.
biograph - Kultur. Kino. Düsseldorf. Neuss.